WEEKLY ACTIVITIES

Phủ phổ dụng và nhóm các biến đổi phủ
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Thời gian: 18h00, Thứ 5, ngày 28/5/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Nội dung báo cáo xem tại đây

Back