WEEKLY ACTIVITIES

Cấu xạ phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Thời gian: 17h30, Thứ 5, ngày 28/5/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Nội dung báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications