WEEKLY ACTIVITIES

Tối ưu trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
Hà Nội,2-3/5/2020
Thời gian: 2-3/5/2020.

Địa điểm: Nhà A6 Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức
: Hà Minh Hoàng (Đại học Phenikaa), Phong Thị Thu Huyền (Viện Toán học, thư ký), Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, trưởng ban), Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa).

Tóm tắt báo cáo, xin mời xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications