WEEKLY ACTIVITIES

The Restricted Region Technique for Computing Lower Convex Hulls in a Class of Finding Delaunay Triangulations
Speaker: Nguyen Kieu Linh

Thời gian: 14h ngày thứ năm 23/4/2020

Online via google meet:
Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Back

New Scientiffic Publications