WEEKLY ACTIVITIES

Đối đồng điều của lược đồ Affine
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Thời gian: 18h00, Thứ 5, ngày 6/2/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back