WEEKLY ACTIVITIES

Hội thảo "Khía cạnh tất định và ngẫu nhiên của hệ động lực"
Viện Toán học, 26/12/2019

Ban tổ chức và chương trình: Đoàn Thái Sơn

Đăng ký tham dự gửi về: Đoàn Thái Sơn, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chương trình hội thảo xem tại đây

Địa điểm: Phòng semina Tầng 5, Nhà 6, Viện Toán học, 18B Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications