WEEKLY ACTIVITIES

Ma trận nghịch đảo suy rộng và ứng dụng trong giải phương trình vi phân đại số
Báo cáo viên: Lê Trung Dũng

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 31/10/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Báo cáo trình bày các khái niệm ma trận nửa nghịch đảo, ma trận giả nghịch đảo và các bài toán liên quan đến phương trình ma trận và các phép chiếu lên nhân của ma trận. Sau đó báo cáo trình bày ứng dụng của ma trận nghịch đảo suy rộng trong phương trình vi phân đại số, cụ thể là các định lí về sự tồn tại nghiệm của phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số

Back

New Scientiffic Publications