WEEKLY ACTIVITIES

Dự thảo chương trình giảng dạy các môn XS và TK đào tạo cử nhân ngành Toán ứng dụng
Báo cáo viên: Hồ Đăng Phúc và Đoàn Thái Sơn

Thời gian: 13:00 - 14:00 ngày thứ Năm, 8/3/2018

Địa điểm: phòng Seminar, Tầng 5 nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: Chương trình đào tạo cử nhân Toán ứng dụng đòi hỏi phải cung cấp được cho sinh viên các kiến thức vững chắc về các chuyên ngành Toán thiết yếu cho công tác ứng dụng sau khi tốt nghiệp bao gồm Tối ưu - Vận trù, Thống kê toán học, Phương pháp số giải các bài toán Phương trình vi phân. Trong số đó, Thống kê toán học đang có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tế song vẫn chưa được chú trọng giảng dạy trong nhà trường. Báo cáo sẽ giới thiệu dự thảo khung chương trình 3 học phần Thống kê toán cùng với 3 học phần Xác suất cơ bản sẽ được giảng cho sinh viên trong các học kỳ năm thứ hai và thứ ba, sau khi đã trang bị các kiến thức cơ sở về Giải tích và Đại số tuyến tính ở hai học kỳ năm thứ nhất.

Back

New Scientiffic Publications