Conferences

15th Workshop on Optimization and Scientific Computing
April 20-22, 2017, Ba Vi

Organized by:

  •  Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology
  •  Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, Ministry of Education and Training

Organizing committee:
Phan Thành An (Chair), Cung Thế Anh, Phạm Kỳ Anh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Trần Đình Kế, Phan Quốc Khánh, Bùi Trọng Kiên, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Đức Mạnh (Secretary), Lê Dũng Mưu, Huỳnh Văn Ngãi, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú, Huỳnh Thế Phùng, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Xuân Tấn, Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Nhật Tĩnh, Lê Hồng Trang, Hà Huy Vui.

Contact

Organizers of OptiSciCom
Institute of Mathematics
18 Hoang Quoc Viet Road
Cau Giay District
Hanoi
Vietnam

Mobile: 0934936850 & 0983537027
E-Mail: optiscicomatmath.ac.vn
Website: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom17

Back

New Scientiffic Publications