August 2022

Seminar on Analysis
Bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Vietnam National University, Hanoi)

Seminar on Analysis
Về bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

August 2022
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications