WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 19 April 2022
Tuesday 19 April 2022
09:00 

Seminar on Optimization and Control Theory
Projected subgradient method for convex optimization problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

09:30 

Seminar on Differential Equations
The final value problem for anomalous diffusion equations with weak nonlinearities
Người báo cáo: TS Nguyễn Thị Vân Anh-Đại học Sư phạm Hà Nội, postdoc theo học bổng của chương trình Simons tại viện Toán

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications