WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 14 July 2021
Wednesday 14 July 2021
08:00 
09:00 

Seminar on Geometry and Topology
Newton nondegenerate Weil divisors in toric varieties
Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson (Simons Postdoc)

14:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương, tiếp theo)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today