WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 19 September 2018
Wednesday 19 September 2018
08:00 

Conference
The 6th Franco-Japanese-Vietnamese Symposium on Singularities
Nha Trang, September 15 - 21, 2018

09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Fusion frames
Speaker: Nguyen Quynh Nga

09:30 

Seminar on Algebra and Number Theory
Morita equivalence of Leavitt path algebras
Speaker: Tran Giang Nam

14:30 

Seminar on Computational Geometry
Mô hình chiếu sáng Phong và phương pháp tô bóng vật thể Phong
Bào cáo viên: Nguyễn Nhật Anh

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today