March 2023

Seminar on Algebra and Number Theory
Cohen--Macaulayness of a class of graphs versus the class of their complements
Speaker: TS. Đỗ Trọng Hoàng (Trường ĐHBK Hà Nội)

Seminar on Analysis
Bài toán giá trị riêng có trọng
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Seminar on Geometry and Topology
Cotangent complex of the topological E_n - operads (part II).
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Seminar on Algebraic Geometry
Comparison between De Rham cohomology and Group cohomology via Tannakian duality
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM)

Colloquium Lecture
Generalized Curvatures and the Geometry of Data
Người báo cáo: GS. Jürgen Jost ( Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences in Leipzig, Germany)

Seminar on Algebra and Number Theory
Tight Buchsbaum ring
Speaker: PGS. TS. Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Fluctuation of mean field spin models
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
A fundamental exact sequence for the differential fundamental groupoid
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Seminar on Analytic Geometry
Christoffel function and Moment matrix
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Seminar on Algebra and Number Theory
On the Krull intersection theorem
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (Trường ĐH Thăng Long)

Seminar on Analytic Geometry
Christoffel function and Moment matrix II
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing - Optimization and Control Theory
On strongly quasiconvex functions (part I): existence results and generalized subdifferentials
Speaker: Felipe Lara (University of Tarapacá in Arica, Chile)

Seminar on Geometry and Topology
Monodromy of analytic functions
Người báo cáo: Lê Dũng Tráng (Aix-Marseilles University, France)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Limit theorems of self-normalized sums and series
Người báo cáor: Nguyễn Chỉ Dũng (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Krull intersection property in Algebraic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

Seminar on Analytic Geometry
Biểu diễn tổng bình phương (Sum of squares) của đa thức dương với hệ số hữu tỷ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu, Đại học Bách khoa Na Uy (NTNU)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing - Optimization and Control Theory
On strongly quasiconvex functions (part II): proximal point algorithms and open problems
Speaker: Felipe Lara (University of Tarapacá in Arica, Chile)

Seminar on Geometry and Topology
Biến dạng của cấu trúc phức khả tích và một vài ứng dụng
Người báo cáo: Đoàn An Khương (Centre de mathématiques Laurent-Schwartz, École Polytechnique)

Seminar on Analytic Geometry
Biểu diễn tổng bình phương (Sum of squares) của đa thức dương với hệ số hữu tỷ II
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu, Đại học Bách khoa Na Uy (NTNU)

March 2023
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by categories