Hình ảnh - Lễ trao bằng Tiến sĩ dang dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho Giáo sư Helge Holden