WEEKLY ACTIVITIES

Hội nghị Đại số - Lý thuyết số - Hình hoc - Tô pô 2024
Đà Lạt, 28-31/5/2024

Trang web: http://math.ac.vn/conference/DAHITO2024/index.php?lang=vi

Hội nghị Đại số - Lý Thuyết số - Hình học - Tô pô được tổ chức hai năm một lần là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong nước thông báo và thảo luận về các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học, Tô pô và các lĩnh vực liên quan.

Cơ quan tổ chức và tài trợ:

Viện Toán học, Viện HLKH&CN VN

Trường Đại học Đà Lạt

Thời gian: 28-31/5/2024

Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt
Số 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Liên hệ và đăng ký:

Phùng Hồ Hải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) về thông tin chung.

Trịnh Đức Tài ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) về thông tin địa phương.

Thông tin hội nghị được cập nhật trên trang web tại địa chỉ:
http://math.ac.vn/conference/DAHITO2024

Ban tổ chức kính mời các đồng nghiệp đăng ký tham dự và đăng ký báo cáo 15 phút tại các tiểu ban của hội nghị.

Hội nghị phí: 300.000đ/người tham dự. Người tham dự tự túc kinh phí đi lại và ăn ở.

Tài trợ: Hội nghị sẽ tài trợ cho một số cán bộ nghiên cứu trẻ và học viên có đăng ký báo cáo một phần kinh phí đi lại và chỗ ở

Hội nghị rất mong nhận được sự tài trợ của các cơ quan, trường, viện và các đơn vị khác.

Thời hạn đăng ký: 31/3/2024.

Thông tin về các Hội nghị ĐAHITO trước xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications