WEEKLY ACTIVITIES

Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 22
Ba Vì, 25 – 27/4/2024

Cơ quan đồng tổ chức:

  • Viện Toán học
  • Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  • Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Ban tổ chức: Phan Thành An, Lâm Quốc Anh, Phạm Kỳ Anh, Trương Xuân Đức Hà, Đinh Nho Hào, Lê Văn Hiện, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Vũ Hoàng Linh, Ngô Hoàng Long, Lê Dũng Mưu, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Lê Xuân Thanh (Thư ký), Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Hồng Trang, Hà Huy Vui, Nguyễn Đông Yên.

Báo cáo mời:

  • Nguyễn Định: Farkas' Lemma - Generalizations and applications
  • Huỳnh Văn Ngãi: First-order optimization algorithms: an overview
  • Đoàn Thái Sơn: A brief introduction to dynamical systems

Xem thông tin chi tiết tại: https://imacs.hcmut.edu.vn/OptiSciCom24/

Địa chỉ liên lạc:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại di động: 0986815729

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 25/03/2024

Back

New Scientiffic Publications