WEEKLY ACTIVITIES

Trường và Hội thảo quốc tế: “Hệ động lực không địa phương”
Thời gian: 26 - 29/2/2024

Thời gian: từ ngày 26/2/2024 đến ngày 29/2/2024

Địa điểm: Phòng 507, Nhà A6, Viện Toán học.

Mục đích của Trường nhằm cập nhật các kết quả lý thuyết và ứng dụng của hệ động lực địa phương. Trường dự kiến sẽ thu hút người tham dự là các nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực.

Người chủ trì: GS. TSKH. Đoàn Thái Sơn.

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học.

Giảng viên

  1. GS Peter Kloeden – University of Tuerbingen
  2. GS Đoàn Thái Sơn – Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  3. PGS Nguyễn Như Thắng - Đại học Sư phạm Hà Nội

Báo cáo mời

  1. GS Peter Kloeden, University of Tuebingen, Germany
  2. PGS Hoàng Thế Tuấn – Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  3. TS Phan Thị Hương – Học Viện Kĩ thuật Quân sự

danh sách báo cáo đang cập nhật

Chương trình chi tiết  xem tại đây

Đăng ký tham dự tại đây. Hạn đăng ký trước ngày 19/2/2024

Back

New Scientiffic Publications