WEEKLY ACTIVITIES

Bất đẳng thức đẳng chu và các vấn đề liên quan
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Vietnam National University, Hanoi)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 24/8/2022

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi quan tâm đến cách tiếp cận biến phân cho bài toán đẳng chu. Vấn đề: điểm "tới hạn" có phải là điểm "cực tiểu"?


Back