WEEKLY ACTIVITIES

Hội thảo Lý thuyết vành và Tổ hợp (Ring theory and combinatorics)
Thanh Hóa, 24-29/7/2022

Trang web: http://math.ac.vn/conference/Ring22/

Địa điểm, Thời gian: Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Từ 24-29/7/2022

Người chủ trì: GS-TSKH Lê Tuấn Hoa và GS-TSKH Ngô Việt Trung

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Mục đích: Giới thiệu đề tài “nhóm nghiên cứu hạng II về Độ phức tạp của vành địa phương và vành phân bậc” (NCXS02.01/22-23) nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong nhóm của đề tài cũng như với các nhóm khác trong nước về Lý thuyết vành và áp dụng các cấu trúc tổ hợp.

Chương trình dự kiến: 18 – 24 báo cáo, mỗi báo cáo 45 phút.

Có xe đón đại biểu đi tại Viện Toán học vào Chủ nhật, ngày 24/7 và đưa đại biểu về Hà Nội vào trưa Thứ sáu, ngày 29/7/2022.

Hội nghị phí: không

Thời hạn đăng ký: trước ngày 4/7/2022, theo mẫu:

Email liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back