WEEKLY ACTIVITIES

Hạt nhân của ánh xạ kì dị chính qui
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)
Thời gian: 16:30, thứ năm, 28/04/2022
Tóm tắt: Báo cáo trình bày về mô tả hạt nhân của ánh xạ kì dị chính qui MC ----> MC_rs, từ phạm trù các liên thông trên C((x)) đến phạm trù các liên thông kì dị chính qui trên C((x)).
Meeting ID: 899 3129 7203
Passcode: 185207

Back

New Scientiffic Publications