WEEKLY ACTIVITIES

Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, từ ngày 5/7 đến ngày 23/7/2021.

Hình thức tổ chức: offline và online.

Online: https://meet.google.com/vcd-jnou-hcp

Lý do-mục đích: Trường hè quốc tế là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm. Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021” bao gồm các khóa học kiến thức cơ bản về toán và khóa học nâng cao cho các bạn sinh viên trong nước và khu vực vừa tốt nghiệp đại học. Trường hè là hoạt động khoa học nhằm thu hút các sinh viên xuất sắc tham gia các chương trình Đào tạo sau đại học của Viện Toán học và kết thúc khóa học, học viên thu được một số định hướng để học thạc sỹ.

Giảng viên của Trường:

Giảng viên nước ngoài:

 • GS. Sigrid Knust, University of Osnabrueck, Đức
 • GS. Đinh Quang Hải, Kent State University, Mỹ

Giảng viên trong nước:

 • PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn, Viện Toán học
 • TS. Nguyễn Đăng Hợp, Viện Toán học
 • TS. Trần Giang Nam, Viện Toán học
 • PGS. TS. Vũ Thế Khôi, Viện Toán học
 • TS. Trần Nam Trung, Viện Toán học
 • TS. Lê Xuân Thanh, Viện Toán học
 • TS. Hà Minh Hoàng, Đại học Phenikaa
 • PGS. TS. Nguyễn Trung Thành, Đại học Phenikaa.

Học viên lựa chọn một trong ba lựa chọn dưới đây để đăng ký học

Lựa chọn 1:

 • Secsion 1: Basic course
 • Section 2: Linear Algebra and Application

Lựa chọn 2:

 • Section 1: Basic course
 • Section 3: Operational Research

Lựa chọn 3:

 • Secsion 1: Basic course
 • Section 2: Linear Algebra and Application
 • Section 3: Operational Research

Thời hạn nộp hồ sơ để được xét tài trợ: 15/6/2021

Thời hạn đăng ký: 20/6/2021

Đăng ký Online tại đây

Hồ sơ để được tài trợ: Bảng điểm hoặc thư giới thiệu gửi về hòm thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch học dự kiến

Back