WEEKLY ACTIVITIES

The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Thời gian: 10h, Thứ 4 ngày 7/4/2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, Nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications