WEEKLY ACTIVITIES

Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 9h, thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6 Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications