WEEKLY ACTIVITIES

Optimal Transport Formulation for $q$-Moment Measures
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

Thời gian: 9h30, Thứ Tư, ngày 4/11//2020

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we present a new method by Huynh-Santambrogio (2020, Journal of Convex Analysis) for dealing with $q$-momentmeasures.

Back

New Scientiffic Publications