WEEKLY ACTIVITIES

Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part I)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 9:00 Thứ Năm, ngày 08/10/2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học.

Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu một số biểu diễn bất khả quy của đại số Leavitt L(1, n) và thiết lập tương ứng 1-1 giữa nhóm các tự đẳng cấu của L(1, n) và nhóm các phần tử khả nghịch của L(1, n).

Back