WEEKLY ACTIVITIES

Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
Hà Nội, 24/7/2020

Mục đích: Hội thảo tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học ở trong nước trình bầy các kết quả gần đây về phương trình vi phân & hệ động lực và các vấn đề liên quan. Hội thảo cũng dành một phần chương trình để tôn vinh GS Nguyễn Đình Công nhân dịp Giáo sư 60 tuổi.

Ban tổ chức: Hoàng Nam (Đại học Hồng Đức), Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học), Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Học viện Tài chính), Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học), Nguyễn Thị Thế (Đại học Vinh), Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học).

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký tham dự: gửi đến Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Back