WEEKLY ACTIVITIES

Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Thời gian: 17h30, Thứ 5, ngày 4/6/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Nội dung báo cáo xem tại đây

Back