WEEKLY ACTIVITIES

Nấm nhầy (Physarum Polycephalum) - khởi nguồn các thuật toán tối ưu hình học?
Báo cáo viên: Phan Thành An

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 4 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Nấm nhầy (Physarum Polycephalum) không phải là nấm, dù tên là Nấm nhầy, cũng không phải là động vật hay thực vật mà thực chất là một sinh vật đơn bào. Loại chất nhầy này hơi giống một đám rêu trên những thân cây, không có cấu tạo não nhưng nó lại có khả năng học hỏi để thích nghi với môi trường sống và chúng có khả năng tính toán. Báo cáo trình bày một số kết quả nghiên cứu của nhóm Toshiyuki Nakagaki (2000), Kurt Mehlhorn (2011), Andrew Adamatzky (2015), Audrey Dussutour và David Vogel (2016) ... về một số khả năng của nấm nhầy như về tìm đường đi ngắn nhất trong mê cung, về thiết kế  mạng đường sắt, về khả năng học hỏi và dạy ...

Back

New Scientiffic Publications