WEEKLY ACTIVITIES

Stable rank for C*-algebra
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 9:30 thứ 5 ngày 9/1/2020
Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Chúng tôi sẽ giới thiệu khái niệm stable rank (topological and Bass stable ranks) cho C*-algebras theo bài báo của M. Riefle

Back

New Scientiffic Publications