WEEKLY ACTIVITIES

Optimization of Solid Waste Management
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 5 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Phòng 611-612, Nhà A6, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications