WEEKLY ACTIVITIES

Hội thảo toán học trẻ
Xuân Hòa, 5-6/10/2019

Thời gian: 5-6/10/2019
Địa điểm: Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ban tổ chức:

  • Nguyễn Văn Tuyên (Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đồng trưởng ban)
  • Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, đồng trưởng ban)
  • Đỗ Thái Dương (Viện Toán học)
  • Nguyễn Phương Đông (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Đăng ký tham dự gửi về: Lê Xuân Thanh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cương trình hội thảo

Back

New Scientiffic Publications