WEEKLY ACTIVITIES

Trường thu Toán học cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Hà Nộ - Xuân Hòa, 20-21/9/2019

Mục đích: Trao đổi các hoạt động đào tạo giữa hai bên. Cụ thể, Trường thu này có hai mục đích chính là giới thiệu các hướng nghiên cứu tại Viện Toán học cho các sinh viên và cán bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các bài giảng hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho các sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Đăng ký tham dự: xin gửi về Nguyễn Chu Gia Vượng, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chương trình Trường thu: xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications