WEEKLY ACTIVITIES

Một số vấn đề về iđêan cạnh nhị thức
Hải Tiến - Thanh Hoá: 13/8/2019 - 15/8/2019

Hội thảo nhằm mục đích trao đổi chuyên môn khoa học, cũng như giới thiệu các kết quả và hướng nghiên cứu mới trong Lý thuyết Đại số giao hoán Tổ hợp.

Các nhà khoa học, học viên, sinh viên có nhu cầu tham gia hội thảo xin gửi email tới TS. Trần Nam Trung, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications