WEEKLY ACTIVITIES

Workshop "Tôpô và Hình học"
Quy Nhơn, 03-07/06/2019

Địa điểm: Đại học Quy Nhơn

Nội dung: Các bài giảng nhập môn về một số chủ đề của Hình học và Tô pô chiều thấp cho những nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên với ít kiến thức chuẩn bị.

  • Lê Tự Quốc Thắng: Kiến thức chuẩn bị về Tôpô và Hình học
  • Joan Porti (Universitat Autònoma de Barcelona): Hyperbolic knot theory
  • Adam Sikora (State University of New York at Buffalo): Character varieties
  • Paul Wedrich (Australian National University): Skein theory for quantum gln

Đối tượng: Các giảng viên, nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên giỏi ngành toán (hình học, tôpô, đại số). Các bài giảng đều bằng tiếng Anh.

Tài trợ: BTC tài trợ khoảng 15-20 suất. Mỗi suất bao gồm:

  • Miễn phí ở nhà khách Đại học Quy Nhơn cùng với ăn ngày 3 bữa trong thời gian workshop từ 02/06/2019 đến hết ngày 05/06/2019.
  • Chi phí đi lại: Cho các tỉnh miền trung và miền Nam vé tàu không quá 1.400.000 VND. Cho Hà Nội vé máy bay không quá 3.400.000 VND.

Để xin tài trợ, vui lòng điền thông tin bên dưới và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 30/4/2019.

  • Họ và tên:
  • Vị trí công tác: (sinh viên, học viên cao học, NCS, giảng viên)
  • Nơi học tập hoặc công tác: (nếu đang học tập cần ghi rõ tên lớp, giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên hướng dẫn)
  • Dự tính nơi đi (như ghi trên vé) và ngày đến –ngày về:

Back