WEEKLY ACTIVITIES

Toán tử tích phân Hardy và các giao hoán toán tử trong không gian hàm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 25/4/2019
Địa điểm: Phòng 513, tòa nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: Báo cáo trình bày một số NC về toán tử Hardy, toán tử đa tuyến tính và các giao hoán tử của chúng trong các không gian hàm trên trường thực và p-adic.

Back

New Scientiffic Publications