WEEKLY ACTIVITIES

Giới thiệu về ZIMPL và SCIP
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 16/1/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Back