WEEKLY ACTIVITIES

Xác định bao lồi của tập hữu hạn điểm bằng phương pháp đường định hướng và thuật toán quét Graham
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Thời gian: 14h, Thứ tư, 5/9/2018

Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trình bày lại phương pháp tìm bao lồi của tập hữu hạn điểm trong mặt phẳng bằng đường định hướng và thuật toán quét Graham.

Tài liệu tham khảo:

  1. P.T. An, Method of orienting curves for determining the convex hull of a finite set of points in the plane, Optimization, 59:2, pp. 175-179 (2010)

  2. J. O'Rourke, Computational Geometry in C, Cambridge (1998).

Back

New Scientiffic Publications