WEEKLY ACTIVITIES

Giả thuyết Brill -Noether và giả thuyết Gonality trên đồ thị: tìm hiểu và nghiên cứu trên một số lớp đồ thị
Báo cáo viên: PGS. Phan Thị Hà Dương

Thời gian: 16h00-16h45, Thứ 3, ngày 31 tháng 07 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications