WEEKLY ACTIVITIES

Noise induces phenomena
Báo cáo viên: PGS. Đoàn Thái Sơn

Thời gian: 17h15-18h, Thứ 2, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Back