WEEKLY ACTIVITIES

Về đại số đường Leavitt: một vài kết quả và vấn đề
Báo cáo viên: Phạm Ngọc Ánh (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam, và Viện Toán Alfréd Rényi - Viện HLKH Hungary)

Thời gian: 9h00, Thứ 4, Ngày 30/5/2018
Địa điểm: Phòng 611-612, tầng 6 nhà A6, Viện Toán học

Back