Conferences

Một số vấn đề trong Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích phức
Viện Toán học, ngày 6/7/2022

Địa điểm, Thời gian: Phòng 508, Nhà A6, Viện Toán học, ngày 6/7/2022

Người chủ trì: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Ban tổ chức: Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề tài Chủ tịch Viện giao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (mã số: CT0000.07/21-22). Hội thảo là dịp để các đồng nghiệp cùng chuyên ngành gặp gỡ, trao đổi học thuật và chia sẻ về hướng nghiên cứu.

Chương trình hội thảo, thông tin chi tiết xem tại đây.

Back