Conferences

Trường Tô pô và Lý thuyết kỳ dị
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 2/12/2021 - 4/12/2021

Link tham dự Online: https://meet.google.com/oot-tnww-coy?pli=1&authuser=1

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học
Lý do-mục đích: Trong Chương trình Đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Hội hỗ trợ và phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), hàng năm sẽ tổ chức các hội thảo khoa học giữa các nhà khoa học hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu của hai nước. Để chuẩn bị cho Hội thảo, chúng tôi có tổ chức chuỗi bài giảng về các chủ đề liên quan, hướng đến các đối tượng là học viên cao học, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu trẻ.

Mục đích của trường nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu và hiểu biết trong lĩnh vực được quan tâm.

Giảng viên:

  • Nguyễn Hồng Đức (Singularities in positive characteristic)
  • Nguyen Thanh Hoang (Large scale geometry of 3-manifold groups)
  • Lê Quý Thường (Multiplier ideals and Alexander polynomials)
  • Đinh Sĩ Tiệp (Semi-algebraic geometry).
  • Baldur Sigurdsson (The topology of surface singularities)
  • Nguyen Tat Thang (Topology of polynomial functions)

Đăng ký tham dự: Đăng ký Online tại đây hoặc gửi email đến Nguyễn Tất Thắng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn đăng ký hết ngày 28/11/2021.

Chương trình

Thursday (2/12)

8h30-11h30: Dinh Si Tiep

14h00 - 17h00: Nguyen Tat Thang


Friday (3/12)

8h30-11h30: Nguyen Thanh Hoang
14h00 - 17h00: Baldur Sigurdsson

Saturday (4/12)

8h30-11h30: Le Quy Thuong

14h00 - 17h00: Nguyen Hong Duc

Back