Conferences

Hội nghị Một số vấn đề trong toán học đương đại (Hội nghị các cựu học viên Viện Toán học)
Hà Nội, 11 – 13/9/2020

50nam 1

Trang web hội nghị: http://math.ac.vn/conference/Alumni2020

Trực tuyến trên link Google meet: https://meet.google.com/bfi-xkci-mxe

Mục đích: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Viện Toán học tổ chức hội nghị các cựu học viên Viện Toán học 2020. Đây là một dịp để các cựu học viên đã từng tham gia học tập tại Viện Toán học hoặc được hướng dẫn bởi các cán bộ Viện Toán học gặp gỡ, trình bày các kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thành phần tham dự:

  • Các thế hệ học viên (nghiên cứu sinh và thạc sỹ) đã từng học tập tại Viện Toán học;
  • Các học viên do các cán bộ Viện Toán học đã và đang hướng dẫn;
  • Các đồng nghiệp khác có quan tâm.

Địa điểm: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Ban tổ chức: GS.TSKH. Phùng Hồ Hải (Trưởng ban), PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng, PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương, GS.TSKH. Đinh Nho Hào, GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát, PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn, GS.TSKH. Ngô Việt Trung.

Danh sách báo cáo mời: PGS.TS. Nguyễn Văn Đức (Đại học Vinh), TS. Nguyễn Hồng Đức (Basque Centre for Applied Mathematics, Spain & Đại học Thăng Long), TS. Nguyễn Văn Hoàng (Viện Toán học), TS. Phạm Việt Hùng (Viện Toán học), PGS.TS. Phan Thanh Nam (Đại học Quy Nhơn), PGS.TS. Phạm Hùng Quý (Đại học FPT), TS. Trần Mạnh Tuấn (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Đăng kí đại biểu và thông tin hỗ trợ:

  • Đăng ký online tại đây
  • Đăng ký đại biểu và hỗ trợ chỗ ở (nếu có): Trước ngày 28/8/2020.
  • Thông tin hỗ trợ: Các thông tin liên quan đến hội nghị (thông tin chương trình, chỗ ở, đi lại…) liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back

New Scientiffic Publications