Conferences

International conference "Differential Equations and Dynamical Systems"
Xuân Hòa, 5-7/9/2019

Mục đích: Hội thảo là tạo ra diễn đàn cho các cán bộ nghiên cứu về phương trình vi phân và hệ động lực ở Hà Nội và các vùng lân cận cùng với các đồng nghiệp trong nhóm hệ động lực tại Đại học Hasselt (Vương quốc Bỉ) trao đổi, trình bầy các kết quả nghiên cứu gần đây

Ban tổ chức

  • Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học)
  • Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)
  • Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học)

Đăng ký tham dự xin gửi về: Đoàn Thái Sơn ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc Hoàng Thế Tuấn ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Chương trình dự kiến: xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications