Conferences

Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 27/11/2021

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97275972233?pwd=YTl1US94Ulhzc0E4dFJrWXpnZTYvZz09
Meeting ID: 972 7597 2233

Passcode: 753427

Phòng Hình học-Tôpô và phòng Giải tích Viện Toán học tổ chức Hội thảo Hình học-Giải tích tại Viện toán học trong ngày 27/11/2021 theo hình thức kết hợp giữa online và offline.

Hội thảo là hoạt động sinh hoạt khoa học chung của hai phòng Hình học-Tôpô và Giải tích. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia trình bày những báo cáo về các kết quả mới trong lĩnh vực Hình học và Giải tích. Các nhà toán học, nghiên cứu sinh quan tâm có thể đăng ký tham dự.

Ban tổ chức: Vũ Thế Khôi, Nguyễn Tất Thắng, Hồ Minh Toàn, Nguyễn Minh Trí.

Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học), Đặng Anh Tuấn (ĐH KHTN Hà Nội), Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học), Nguyễn Quỳnh Nga (Viện Toán học), Đỗ Thái Dương (Viện Toán học), Trần Giang Nam (Viện Toán học), Hoàng Phi Dũng (Học Viện CN BCVT), Dư Thị Thu Trang (Đại học GTVT), Hồ Minh Toàn (Viện Toán học), Nguyễn Đình Nam (ĐH Hà Tĩnh), Hà Ngọc Phú (ĐH Hùng Vương), Nguyễn Văn Bồng (ĐH Tây Nguyên), Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt), Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học), Đinh Sĩ Tiệp (Viện Toán học), Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học), Phạm Thanh Tâm (ĐHSP HN 2), Lê Công Trình (ĐH Quy Nhơn), Vũ Thế Khôi (Viện Toán học), Ngô Tấn Phúc (ĐH Đồng tháp).

Để tham dự xin gửi thư đăng ký đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 26/11/2021.

Back