Conferences

Trường hè Hình học đại số thực và Ứng dụng (Summer School Real Algebraic Geometry and Applications) (hoãn)
Đà Lạt, từ ngày 10-14/5/2021

Thời gian, địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt, từ ngày 10-14/5/2021

Ban tổ chức:

  • TS. Đinh Sĩ Tiệp (Viện Toán học)
  • PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học)
  • TS. Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt).

Mục đích: Trường hè Hình học đại số thực và Ứng dụng (Summer School Real Algebraic Geometry and Applications) nhằm trang bị những kiến thức cơ bản trong Hình học đại số thực và tối ưu cho học viên sau đại học và nghiên cứu sinh. Những kiến thức này rất hữu ích trong việc nghiên cứu bài toán tối ưu nửa đại số. Trường hè cũng là cơ hội tương tác cho các học viên gặp gỡ chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Hình học, Tối ưu, …

Hồ sơ đề nghị tài trợ gửi vào email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gồm: Bảng điểm tốt nghiệp hoặc thư giới thiệu, các giấy tờ khác (nếu có). Hạn đăng ký xét đề nghị tài trợ: 15/4/2021.

Đăng ký tham dự: Đăng ký online tại đây

Lịch hoc chi tiết xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications