Conferences

Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Ban tổ chức: Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học), Phạm Hùng Quý (Đại học FPT).

Mục đích: Tạo một diễn đàn gặp gỡ và thảo luận cho các nhà nghiên cứu trẻ trong đại số giao hoán tại Việt Nam. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về một số nghiên cứu gần đây trong đại số giao hoán, liên quan đến cấu trúc của vành giao hoán dưới tác động của nhiễu nhỏ, tính chất của lũy thừa của iđêan, tính chất Lefschetz yếu, bất biến của iđêan cạnh và iđêan cạnh nhị thức, và các bài toán liên quan. Hội thảo sẽ tạo cơ hội cho các nghiên cứu sinh và tân tiến sĩ làm việc với nhau, và với các nhà toán học có kinh nghiệm, trong và sau hội thảo.

Hội thảo có một số báo cáo mời online của các chuyên gia không có điều kiện đến tham dự trực tiếp.

Thông tin tài trợ: Ban tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí tham dự (vé đi lại, tiền khách sạn, tiền ăn trưa) cho các nhà nghiên cứu trẻ từ xa đến (tài trợ này chỉ dành cho những người hiện ở trong nước). Ưu tiên nghiên cứu sinh, postdoc, nghiên cứu viên trẻ, sinh viên có đăng ký trình bày nghiên cứu tại hội thảo. Hội thảo không thu phí tham dự.

Đăng ký tham dự: Theo email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn đăng ký là 20/04/2021. Trong email xin ghi rõ có nhu cầu xin tài trợ hay không, và có đăng ký báo cáo hay không.

Back

New Scientiffic Publications