Conferences

Hội thảo Một số vấn đề trong Xác suất và Thống kê Ứng dụng
Hà Nội, 15/04/2021

Địa điểm: Phòng 507, Nhà A6, Viện Toán học

Thời gian: 15/04/2021

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Tổng kết các đóng góp của PGS. TS. Hồ Đăng Phúc trong lĩnh vực Xác suất và Thống kê ứng dụng nhân dịp PGS. Hồ Đăng Phúc nghỉ hưu. Đồng thời là cơ hội trao đổi giữa các nhà nghiên cứu Xác suất Thống kê và các đồng nghiệp trong các lĩnh vực thực tế.

Đăng ký tham dự gửi email đến Trần Văn Thành ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) hoặc Phạm Việt Hùng ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Hạn đăng ký trước 17h ngày 10/4/2021.

Back

New Scientiffic Publications