Conferences

Hội thảo Một số vấn đề trong Hình học – Giải tích
Tam Đảo, 13-14/10/2018

Ban tổ chức: PGS TS Vũ Thế Khôi, TS Hồ Minh Toàn

Báo cáo mời: Phạm Tiến Sơn, Đoàn Thái Sơn, Trần Giang Nam

Thời gian và địa điểm tổ chức: Từ 13/10/2018 đến 14/10/2018 tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gửi email đăng ký đến Ban tổ chức đăng ký trước ngày 5/10/2018 theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với nội dung:

Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Email hay điện thoại liên lạc:

Back

New Scientiffic Publications